Град Калофер е разположен на около 600 м надморска височина, по двата бряга на река Тунджа, в подножието на връх Ботев- първенецът на Стара планина. Градът има около 3800 жители и отстои на 155 км източно от София, на 73 км северно от Пловдив, на 36 км западно от Казанлък и 17 км източно от Карлово.

Легендата разказва, че в средата на XVI век група мъже, предвождани от Калифер войвода, нападали постоянно турските кервани. Султанът не можел да се справи с Калифер войвода и хората му и накрая разрешава на хайдутите да се заселят по тези земи, при условие, че спрат нападенията на керваните. Мъжете си откраднали девойки от близкия Сопот и така основали днешния Калофер.

През следващите векове градчето се разрастнало като културен и търговски център. Тук се е родил поетът и революционер Христо Ботев и тук е учил Апостолът на свободата Васил Левски.

Калофер е един от малкото български градове със силни традиции, много запазени обичаи и много действащи църкви, манастири и параклиси. Известен е с дърворезбата, тъкачеството и най- вече с калоферската дантела.

Най- впечатляващ е Мемориалният комплекс “Христо Ботев” с паметника и родната къща на поета. Интерес представляват: църквата “Св. Богородица”, църквата “Св. Атанас”, Даскал Ботьовото училище, каменните мостове над река Тунджа и др.

На 6 км от Калофер се намира летният курорт Паниците. Той е изходен пункт за туристически маршрути към планината, връх Ботев и Райското пръскало- най високият водопад в България.

В Калофер има изградени къщи и вили за почиващи, както и уютни семейни хотели и механи.

гр. Калофер
ул. "Ека Караминкова" N1 тел.: 0898746319; 0898746320
tanyu-georgiev@dir.bg

Централен Балкан е един от най-ценните и най-големи европейски защитени територии. Създаден е, за да съхрани завинаги в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Сред величествени пейзажи националният парк опазва първични местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие със световно значение за науката и културата.

Разположен е на площ от 716 км2 в сърцето на България, в централните части от Коджа Балкан и обхваща вековни гори, прорязани от шеметни водопади и дълбоки каньони, просторни обилни пасища и низ от сурови върхове, сред които и най-високия в Стара планина- връх Ботев и най-високият водопад - Райското пръскало. Национален парк Централен Балкан е важен, защото има за цел да опази изключителната природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции, култура и поминък в полза на човечеството. Парка е резервоар на природно богатство. На площ по-малка от един процент от територията на България се срещат 70% от безгръбначните в страната, 54% от сухоземните гръбначни, повече от 50% от представителите на сухоземната флора и 54 различни типове хабитати.

Националният парк създава чудесни възможности да се докоснете до дивата природа. Тук всеки, следвайки извивките на стръмните пътеки, може да усети магията на един свят от първичност, спокойствие и мъдрост. Туристическите маршрути са с обща дължина около 670 км. От тях 16 са с изходни пунктове от север, а 9 - от юг на планината. Пътеките са добре маркирани и обезопасени. По централното било преминава международния планински маршрут Е - 3, известен с отсечката си в България като Ком - Емине.

Особен интерес представлява новопостроената Екопътека на Бяла река с уникални дървени мостове. След мъжкия манастир на Бяла река се намира Бивак за отдих, който се явява и самото начало на Екопътеката.

През всички сезони 20 туристически хижи и 4 ведомствени бази с общ капацитет 1700 легла посрещат туристите. Система от места за краткотраен отдих, бивакуване, палене на огън и панорамни места е създадена за улеснение на планинарите.